Sinimajanduse alternatiivsed stsenaariumid Soome lahes ja Saaristomeres

Kas me soovime muuta seda, kuidas merealasid praegu ja tulevikus kasutatakse? Projekt Plan4Blue esitleb nelja stsenaariumit, kuidas meie valikud mõjutavad inimesi ja mereloodust Soome lahes ja Saaristomeres. Lühike animatsioon näitab nelja alternatiivset tuleviku stsenaariumit: “Piiramatu kasv”, “Virtuaalne reaalsus”, “Jätkusuutlikkus ennekõike” ja “Jätkusuutlikkuse dilemma”.
 
Täpsem informatsioon, kuidas alternatiivsed stsenaariumid mõjutavad erinevaid sektoreid, on leitav infograafikutel ja stsenaariumi aruandes, scenario report (pdf 2 MB).
 

Stsenaariumite infograafikud erinevate sektorite lõikes

 

   
     

Artiklid ja aruanded

 
 
 
 
 
  • Sinine kasv ─ Mõjutavad tegurid ja alternatiivsed stsenaariumid Soome lahe ja Saaristomere jaoks >
    Blue Growth ─ Drivers and alternative scenarios for the Gulf of Finland and the Archipelago Sea (pdf 2 MB). Turu Ülikooli Mereuuringute Keskuse Brahea keskuse artiklid A 75. 2018.
    >> Aruanne kirjeldab ekspertide osaluse metoodikat ja tulemusi stsenaariumi protsessis, peamisi mõjutavaid tegureid ja alternatiivseid sinise kasvu stsenaariumeid Soome lahe ja Saaristomere jaoks. .

Projekti Plan4Blue sinimajanduse aruanded

Stsenaariumite loomise protsess

Stsenaariumite loomise protsess oli osa projekti Plan4Blue tööpaketist “Jätkusuutliku sinimajanduse võimalused”. Protsessi käigus toodeti nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid andmeid. Ekspertide arvamused kaasati protsessi Delphi uuringute, stsenaariumi töötubade ja intervjuude käigus. Majanduslikud ja sotsiaal-majanduslikud analüüsid on avaldatud ülalmainitud aruannetes.

Rohkem informatsiooni

Tööpaketi juht Riitta Pöntynen, Turu Ülikool, eesnimi.perekonnanimi@utu.fi

Projekti Mereruumi jätkusuutliku sinimajanduse planeerimine (PLAN4BLUE) & Täpsem teave projekti kohta inglise keeles: Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies

PLAN4BLUE project logo

Published 2019-04-17 at 13:58, updated 2019-04-18 at 10:30

Target group: