B/ordering food chains -- comparative study on negotiating quality and environmental standards into meat production and consumption in Finland

possut lämpölampun alla villisika sikolätti

The research developed methodology for evaluating dynamic effects of welfare and environmental certificates in food markets. The methodology was developed with the help of case studies. The first case analysed the certification of health care system for swine in Finland, which was developed for addressing the public concern over animal welfare. The other case analysed the creation of value for pasture-meat in direct selling. According to the results neither certificates or direct selling can tame the concerns over welfare or environment in meat markets. Rather they open the valuation criteria for public scrutiny. In this manner, at best, they can contribute to dynamic renewal of markets. The results, however, call further attention to assymmetrical relationship between different actors in developing the valuation criteria. In global markets added-value is always established in relation to legislation. This requires further attention from food, environmental and welfare policies.

 

Selected publications

Kirsi-Marja Lonkila, Hanna Salo, Minna Kaljonen & Pirkko Heikinheimo 2016. Aktiivinen kuluttaja haastaa ilmastopolitiikan. Puheenvuoroja Ympäristötiedon foorumin tilaisuudesta 5/2016.

Kaljonen, Minna  2016. Welfare Certificates Contested. Jälki – Trace Vol 2 (2016), 82-87.

Kaljonen Minna & Iida Viholainen 2016. Laadulle lisäarvoa suoramyynnillä. Pihvikarja 1/2016 (nro 24), 18-19.

Lyytimäki, Jari & Minna Kaljonen 2016. Ilmastovalinta lounasruokailussa: Ympäristömerkintöjen tahattomat vaikutukset. Elintarvike & Terveys 30(2): 42-46

Kaljonen, Minna & Jari Lyytimäki 2016. Kestävän ruokavalion edistäminen lounasruokailussa. Ilmastovalintamerkintä testissä. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2016. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Viholainen, Iida & Minna Kaljonen 2015. Laidunlihan lisäarvo syntyy suoramyynnillä.  Perinnemaisematutkimus, Ketonoidanlukko 1/2015, 16-17.

Kaljonen, Minna, Iida Viholainen, Anni Perälä 2015. Katse kuluttajiin maaseudun perinnemaisemien hoidossa. Luonnon kirjo 3/2015.

Kaljonen, Minna 2014. Economisation of animal welfare in equipped markets. In Niemi, J. et al. (Eds). NJF seminar 476 Economics of Animal Health and Welfare: Heterogeneity, emerging issues and incentives for change. 2-3 October 2014, Hämeenlinna, Finland. Book of Abstracts. NJF Report Vol. 10, No 7, pp. 10.

Kaljonen, Minna 2014. Kohti resurssitehokkuutta: miten koordinoida kestävää lannan käyttöä ja kierrätystä? Alue & Ympäristö 1/2014, 49-60.

Kaljonen, Minna ja Annika Lonkila 2013. Tuttu ja turvallinen kotimainen – huomioita lihatalojen vastuullisuusviestinnästä. Maaseudun Uusi Aika 2-3/2013, 91-99.

Kaljonen, Minna 2012. Rajanteko lihaketjuissa: vertaileva tutkimus ympäristö- ja laatustandardien käytöstä suomalaisissa lihaketjuissa. Yhteiskuntatieteellisen Ympäristötutkimuksen Seuran tiedotuslehti 2/2012, 15-17.

Further information

Minna Kaljonen
firstname.lastname@environment.fi
Published 2013-05-03 at 15:18, updated 2016-09-15 at 19:52

Target group: