EU projects

Ongoing projects

 

Horizon 2020

 

LIFE IP

LIFE +

No ongoing projects.

Interreg Programme 2014–2020 (Baltic Sea Region, Seed money, Central Baltic, Nord, Northern Periphery and Arctic, Botnia-Atlantica)

Seed money

 

 

No ongoing projects.

 • Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring (KLIVA), Marie Korppoo, 2019-2022
 

 

EEA

 • European Topic Centre on Climate change Adaptation and LULUCF (ETC-CA), Stefan Fronzek, 2022-2026
 • European Topic Centre on Inland, coastal and marine waters (ETC-ICM 2021), Samuli Korpinen, 2019–2022
 • European Topic Centre on Sustainability Transitions (ETC-ST), Sanna-Riikka Saarela, 2022-2026

ERDF / European Regional Development Fund (In Finnish EAKR)

 
 • CircVol Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa 2 (CircVol 2), Outi Pyy, 2021–2022
 • Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin (WaterPlus), Joonas Kahiluoto, 2021-2023
 • Vesiruton ravinteet ja energia talteen (Elodea II), Satu Maaria Karjalainen, 2019–2021
 • Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa (KERPUR), Jaakko Karvonen, 2021-2023
 • WaterPlus – Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin, Joonas Kahiluoto, 2021–2023

EAFRD / European Agricultural Fund for Rural Development

EUROSTAT

 • Developing pilot accounts for marine, freshwater and urban ecosystems and packaging materials (2020-FI-ENVECOPACK), Pekka Hurskainen 2021–2022
 • EO based statistics for SDG land degradation indicator (2021-FI-GEOS-EOSTATS), Saku Anttila, 2022-2024

 

BONUS

 

COST

No ongoing projects. 

EMFF / European Maritime and Fisheries Fund (In Finnish EMKR)

 • Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region (eMSP NBSR), Riku Varjopuro, 2021–2024
 • Kalankasvatuksen suunnittelu ja tutkimus Metsähallituksen merialueilla (Kalavaltio project, EMKR), Harri Kuosa, 2019–2022
 • Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma (INNOVESI), Harri Kuosa, 2018–2022
 • Kalatalouden ympäristöohjelma (Kalatalouden ympäristöohjelma), Pinja Kasvio, 2017–2022
 • Suomen Meritietoportaali (Meritietoportaali), Hanna Piepponen, 2017–2020
 • Öljyonnettomuuden merkittävyyden arvioinnin ympäristökriteerit (ÖLARVI), Kirsten Jörgensen, 2021–2022

European Neighbourhood Instrument, ENI CBC

South-East Finland – Russia CBC

Kolarctic CBC

Karelia CBC

Other ongoing

 • Knowledge Flows in Marine Spatial Planning - Sharing Innovation in Higher Education (KnowledgeFlows), Riku Varjopuro, 2019–2022
 • Arctic Black Carbon – impacting Climate and Air Pollution (ABC-iCAP), Ville-Veikko Paunu, 2022–2023
 • FPCUP EO-Crowd - Publication and crowdsourcing analysis of phenomena of interest in EO products,
 • Timo Pyhälahti, 2021–2022
 • Prototype of HPC/Data Infrastructure for On-demand Services (PHIDIAS), Jukka Seppälä, 2019–2022
 • Baltic Data Flows (Baltic Data Flows), Vivi Fleming-Lehtinen, 2020–2023
 • Metrology for standardised seawater pHT measurements in support of international and European climate strategies (SApHTIES), Teemu Näykki, 2021-2024
 • Support for a European Metrology Network on pollution monitoring (POLMO), Teemu Näykki, 2021-2024
 • Metrology for the recycling of Technology Critical Elements to support Europe’s circular economy agenda (MetrocycleEU), Teemu Näykki, 2021-2024
 • HELCOM Biodiversity, Litter, Underwater noise and Effective regional measures for the Baltic Sea (HELCOM BLUES), Henrik Nygård, 2021-2022
 • Water Framework Directive and Marine Strategy Framework Directive monitoring (FPCUP EO), Sampsa Koponen, 2020–2021
 • China Europe Water Platform Lot 2 Rural Water and Food Security (CEWPLot2), Jari Uusikivi, 2018–2022
 • Developing knowledge, policy recommendations and strengthening capacities on water management and ecological security in the frame of CEWP Lot 1 (TAIHU), Marketta Juppi, 2018–2022
 • Metrology for monitoring endocrine disrupting compounds under the Water Framework Directive (EDC-WFD), Noora Perkola, 2019-2022
Published 2022-05-04 at 15:05, updated 2022-05-04 at 10:41
Target group: