Minna Pekkonen

Senior researcher, development manager

PhD, ecology and evolutionary biology, University of Helsinki

Contact information

Minna Pekkonen henkilökuva

E-mail: firstname.lastname@syke.fi
Phone: 0295 251 779

Finnish Environment Institute (Syke)
Nature solutions
Address: Latokartanonkaari 11,
00790 Helsinki, Finland

@ Twitter

Current main projects

  • Development manager in the nature solutions unit
  • Leader of the ecological compensation piloting -project 
  • Leader of interaction in Integrated Biodiversity Conservation and Carbon Sequestration in the Changing Environment (IBC-Carbon
  • Coordinator at Decision support for ecologically based planning (MetZo III)

In addition: 

  • Communication, stakeholder interaction, in Finnish Ecosystem Observatory FEO 
  • Research and development related to ecological compensations (several projects, see f.ex. InnoForESt and The Habitat Bank).

Expertise

  • Ecological compensation, biodiversity offsetting
  • Interaction with stakeholders
  • Science communication and popularization

Publications

Korhonen-Kurki, K., Bor, S., Faehnle, M., Kosenius, A.-K., Kuusela, S., Käyhkö, J., Pekkonen, M., Saarikoski, H. & Keskinen, M. 2022. Empirical insights into knowledge-weaving processes in strategic environmental research. Journal of Environmental Policy & Planning.

Kangas, J., Kullberg, P., Pekkonen, M., Kotiaho, J.S., Ollikainen, M. 2021. Precision, Applicability, and Economic Implications: A Comparison of Alternative Biodiversity Offset Indexes. Environmental Management, 68, 170–183.

Kujala, H., Halme, P., Pekkonen, M., Ryttäri, T., Raunio, A., Kullberg, P., Koljonen, S., Kostamo, K., Keränen, I. 2021. Heikennyksen ja hyvityksen arviointi ekologisessa kompensaatiossa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39/2021. 

Forsius, M., et al. 2021: Developing a spatially explicit modelling and evaluation framework for integrated carbon sequestration and biodiversity conservation: Application in southern Finland. Science of The Total Environment, 775, 145847.

Pekkonen, M., Ryttäri, T., Belinskij, A., Koljonen, S., Mykrä, H., Kostamo, K. & Ahlroth, P. 2020. Tietotaso ja kokemukset ekologisesta kompensaatiosta Suomessa. Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:20.

Pekkonen, M., Koljonen, S., Raunio, A., Kostamo, K. & Soimakallio, S. 2019. Ecological compensations are worth taking into use. SYKE Policy Brief 20.11.2019. 

Pekkonen, M., Ryttäri, T., Pöyry, J. & Ahlroth, P. 2019. Ekosysteemihotelli - lajiston turvapaikka maankäytön muutoksissa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2019.

Primmer, E., Varumo, L, Kotilainen, J.M., Raitanen, E., Kattainen, M., Pekkonen, M., Kuusela, S., Kullberg, P. Kangas, J.A., Ollikainen, M. 2019: Institutions for governing biodiversity offsetting: An analysis of rights and responsibilities. Land Use Policy 81: 776–784.

Raunio, A., Anttila, S., Pekkonen, M. & Ojala, O. 2018. Luontotyyppien soveltuminen ekologiseen kompensaatioon Suomessa. Suomen ympäristö 4/2018. Available also in English: Raunio et al. 2019: Suitability of habitat types for biodiversity offsetting in Finland. Publications of the Ministry of Environment 9/2019.

Kostamo, K., Pekkonen, M., Ahlroth, P., Heikkinen, R., Kallasvuo, M., Kuningas, S., Laamanen, L., Lappalainen, A. & Veneranta, L. 2018. Ekologiset kompensaatiot Suomen rannikolla ja merialueilla. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2018.

Pekkonen, M. 2013. Interplay of ecology and evolution under changing environmental conditions: Evolution experiments with heterotrophic bacteria. Artikkeliväitöskirja, Unigrafia oy, Helsinki. 105 s.

Sørensen, J.G., Pekkonen, M., Lindgren, B., Loeschcke, V., Laurila, A. & Merilä, J. 2009. Complex patterns of geographic variation in heat tolerance and Hsp70 expression levels in the common frog Rana temporaria. Journal of Thermal Biology 34, 49–54.

Piha, H., Pekkonen, M. & Merilä, J. 2006. Morphological abnormalities in amphibians in agricultural habitats: a case study of the common frog Rana temporaria. Copeia 4, 810–817.

Science communication

Published 2021-02-01 at 17:04, updated 2023-09-12 at 7:52

Target group: